Giften

Giften

We dromen ervan dat er de komende jaren veel meer activiteiten komen en groepen mensen ontstaan waar (jonge) Westlanders ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen helpen in dat proces.

Die droom verwezenlijken kost geld. 

De groepen zijn zelfvoorzienend, dat betekent dat de groepsleden zelf bijdragen aan de kosten voor het eten, het studiemateriaal en huur. Maar voor de centrale Westland-netwerk activiteiten is geld nodig; we hebben kosten aan de ondersteuning van groepsleiders, missionaire activiteiten (zoals Galant en Alpha cursussen), vrijwilligersvergoedingen, gebouwhuur, apparatuur en communicatiekosten. Ook ondersteunen we een project in Albanië. Klik hier voor een financieel overzicht van 2016

We verwachten dat betrokkenen van het Westland-netwerk bijdragen, maar we zijn ook afhankelijk van externe giftgevers. Een maandelijkse bijdrage van € 5 tot € 50 per maand is welkom (afhankelijk van je inkomen).

Bankrekening: NL59INGB0005828367 (IBAN)
KvK-nummer: 54371228
RSIN: 851278437 (fiscaal nummer)
Giften aan Stichting Westland-netwerk zijn belastingaftrekbaar.

De statutaire doelstelling van Stichting Westland-netwerk luidt:
“De stichting zet zich in om in het Westland relationele netwerken te starten en te ondersteunen. Netwerken die jongeren helpen om te ontdekken wie Jezus is, om steeds meer op hem te gaan lijken en om anderen te helpen in dit proces. En netwerken die sociaal-maatschappelijk actief zijn ten bate van jongeren of mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Daaraan is toegevoegd in lid 2:
“De sociaal-maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd ongeacht het geloof, het geslacht, het ras, de opleiding of anderszins van de deelnemers en begunstigden.”