Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Westland-netwerk is een netwerk van groepen mensen die samen het leven delen, groeien in discipelschap en goede dingen doen in hun omgeving. Met als doel dat (jonge) Westlanders samen ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen helpen in dit proces.

Samen het leven delen
Dit gebeurt in onze groepen. De groep is als een familie waarin men elkaar kent, met elkaar omgaat en voor elkaar klaarstaat. Tijdens de groepsbijeenkomsten (2 tot 3 keer per maand) wordt samen gegeten, gepraat, gelachen en gehuild. Er is een veilige, open sfeer waardoor groepsleden eerlijk durven te zijn over zichzelf. Men wil elkaar helpen, bemoedigen of een spiegel voorhouden.
Één keer per maand ontmoeten alle groepen elkaar in een gezamenlijke viering.
Één keer per jaar gaan we met zijn allen een weekend weg.

Groeien in discipelschap
Tijdens onze activiteiten vindt gebed plaats, aanbidding, Bijbelstudie en onderwijs. Met als doel te groeien in discipelschap. Dat houdt in steeds beter God te leren kennen, op Hem te vertrouwen en Jezus te volgen. Discipelschap werkt door in elk onderdeel van ons leven: Van hoe je naar jezelf kijkt tot het bouwen aan gezonde relaties. Van hoe je contact met God kunt hebben tot hoe je omgaat met geld. Lekker praktisch dus. Ons doel is lifestyle change zodat ons potentieel tot bloei komt en we steeds meer op Jezus gaan lijken in ons karakter (wie we zijn) en in onze competenties (wat we kunnen).

Goede dingen doen in hun omgeving
Naarmate je groeit in discipelschap, groeit het verlangen om wat je ontvangen hebt van God weer door te geven. Dat doen we individueel door mensen te helpen, een gesprek over ons geloof te voeren of vrijwilligerswerk te doen. We doen het ook gezamenlijk via onze initiatieven. Als groep heb je meer handjes om een bepaalde doelgroep te dienen en bereiken met het goede nieuws van Jezus. Dat kan bijvoorbeeld een kliederkerk zijn voor ouders met jonge kinderen, spelletjesavonden voor jongeren, sportactiviteiten met Polen of een Alpha cursus starten waar een nieuwe groep uit voortkomt. Galant helpt Westlanders en (jeugd)groepen bij het organiseren van goede dingen.