Babymelk en gehaktballen

Babymelk en gehaktballen

In De Krentenbol gaat alles z’n gangetje. We behandelen nog steeds het boekje ‘Extreem normaal’ en dat bevalt goed! We hebben het nu over ‘babymelk en gehaktballen’. Het is belangrijk eerst de babymelk te drinken en je fundament te leggen voordat je verder gaat bouwen. We stonden er wel van te kijken wat er in Hebreeën 6 onder babymelk wordt verstaan: bekering van dode werken, geloof in God, de leer over dopen, over handoplegging, over de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. De komende weken gaan we hier dieper op in, interessant!

Ook hebben we het eerste ‘Krentenbol-stel’! Hoe leuk is dat? Op persoonlijk niveau maken we van alles mee: overlijden, operaties, worstelingen met ons geloof. En ook blijdschap, aanraking, vernieuwing en verdieping.

Wil je blijven bidden voor onze groep?