Beleidsplan 2019-2022 is af

Beleidsplan 2019-2022 is af

Het was in 2018 dat betrokkenen bij het Westsland-netwerk een enquête invulden met hun meningen en goede ideeën voor het Westland-netwerk. Daarna zijn er in 2019 veel gesprekken gevoerd, artikelen gelezen, andere kerken bezocht en er is veel gebeden. Zo is het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren ontstaan. Heb je weinig tijd? Lees dan de samenvatting.

Vijf speerpunten
In het beleidsplan lees je over vijf speerpunten voor de komende jaren:

 1. Kinderen een goede plek geven
  Dat het aantal kinderen groeit kan best pittig zijn voor groepen. Meer groepen krijgen hiermee te maken komende jaren. Daar willen we klaar voor zijn. We gaan daarom hulp bieden aan jonge gezinnen om thuis geloofsgesprekken te voeren met de kind(eren) en om creatief aan de slag te gaan met bijbel lezen en bidden. Ook gaan we zorgen voor een maandelijkse kinderactiviteit voor het Westland-netwerk als geheel. Door het deze gezamenlijke programma’s hoeft straks niet elke groep energie in een eigen kinderprogramma te steken.
 2. Meer verbinding tussen de groepen
  Uit de enquête onder alle deelnemers bij het Westland-netwerk bleek er behoefte te zijn aan meer verbinding tussen de groepen. Voor een betere verbinding willen we inzetten op meer centrale activiteiten, (voor kinderen en voor volwassenen). En we willen meer doen met de gezamenlijke communicatie (Facebook, Instagram, nieuwsbrief, site).
 3. Onderwijs beschikbaar maken
  Het Westland-netwerk werkt al jaren met de discipelschapscirkel (zie het beleidsplan). Per onderwerp uit de cirkel willen we ideeën en studies verzamelen en via een website voor de groepsleiders beschikbaar maken.
 4. Leiderschap verstevigen
  We willen de organisatie wat aanpassen om het mogelijk te maken dat meer mensen gaan meehelpen. Er komen twee ondersteuners: één voor de ondersteuning van groepsleiders (zoals nu al) en één voor het ondersteunen van teamleiders. Deze ondersteuner voor teamleiders gaat vijf nieuwe teamleiders ondersteunen: voor aanbidding, onderwijs, kinderwerk, events en communicatie. We willen de meesten een vrijwilligersvergoeding bieden. Zo kunnen meer mensen leiding gaan geven en worden we organisatorisch steviger.
 5. Samen geld geven
  Om als Westland-netwerk de volgende fase goed aan te kunnen is geld nodig voor activiteiten, spullen en vrijwilligersvergoedingen. Dat kan alleen als de giften stijgen van circa € 11.000 naar € 19.000 in 2022. Als groep worden we ouder en er zijn meer kinderen, dan neemt de beschikbare vrije tijd vaak wat af, maar we gaan dan vaak ook méér verdienen. Laten we hier samen financieel de schouders onder zetten!

Downloaden
De documenten om te downloaden:

In oktober 2019 bespraken we het beleidsplan in alle groepen en kon je je vragen stellen. Word je enthousiast van deze visie en wil je meebouwen? Dat kan, we hebben heel wat vacatures!