Kernteam

Kernteam

Kernteamlid

Maurice van den Berg

Maurice is samen met zijn vrouw Els van den Berg is verantwoordelijk voor de Westlandse Alpha XL cursus. Verder helpt Maurice bij de organisatie van overige missionaire activiteiten (in woord en daad). Denk aan Galant, Alpha Actieteam, de kerstroute, het doopfeest en werkvakanties.

Event Manager

John van Antwerpen

John is verantwoordelijk voor de organisatie van events. Denk aan de centrale vieringen, het jaarlijkse netwerkweekend, doopfeesten en andere evenementen. Ook beheert hij de apparatuur en de aanhanger.  

Penningmeester

Wim Kooijman

Wim Kooijman maakt als penningmeester deel uit van het bestuur en het kernteam. Hij beheert de rekeningen, maakt jaarlijks een begroting en halfjaarlijks een financieel overzicht. Daarnaast is hij zangleider van onze band.

Bestuurslid

Vacature

We zijn op zoek naar een secretaris voor in het bestuur. Stuur voor meer info een mailtje naar contact@westland-netwerk.nl  

Bestuurslid

Vacature

We zijn op zoek naar een voorzitter voor het bestuur. Neem voor meer informatie contact op het met contact@westland-netwerk.nl

Missionair Werker

Esther de Bruijn

Esther neemt het voortouw bij de organisatie van missionaire activiteiten (in woord en daad). Denk aan Galant, de kerstroute en werkvakanties. Ook bij de start van nieuwe groepen en Alpha’s. Eigenlijk alles wat we doen om mensen buiten het netwerk iets van Gods liefde te laten proeven.  

Ondersteuner Groepsleiders

Sonja van der Schee

Sonja ondersteunt groepsleiders door hen te trainen en te coachen. Ze organiseert activiteiten voor groepsleiders en is beschikbaar voor gesprekken. Ze houdt zich ook bezig met het verzamelen en ontwikkelen van onderwijs voor in de groepen.