Kernteam

Kernteam

Teamleider kinderwerk

Lianne van Staalduinen

Lianne is verantwoordelijk voor alle activiteiten die voor kinderen georganiseerd worden. Ze stuurt team aan voor Kliederkerk, kinderuitjes, en tasjes voor geloofsopvoeding. Daarnaast regelt ze kinderwerk in de groepen en tijdens de centrale vieringen.

Event Manager

John van Antwerpen

John is verantwoordelijk voor de organisatie van events. Denk aan de centrale vieringen, het jaarlijkse netwerkweekend, doopfeesten en andere evenementen. Ook beheert hij de apparatuur en de aanhanger.  

Penningmeester

Wim Kooijman

Wim Kooijman maakt als penningmeester deel uit van het bestuur. Hij beheert de rekeningen, maakt jaarlijks een begroting en halfjaarlijks een financieel overzicht. Daarnaast is hij erg muzikaal en speelt regelmatig mee met de band.

Secretaris Teamleider aanbidding

Marc le Comte

Marc is als secretaris onderdeel van het bestuur. Hij handelt post af, maakt notulen en coacht de medewerkers op geestelijk vlak. Daarnaast is hij teamleider aanbidding. Hij leidt de band tijdens centrale vieringen.  

Voorzitter

Liza van Antwerpen

Liza van Antwerpen is voorzitter van het bestuur. Ze houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers, leidt bestuursvergaderingen en begeleidt het proces voor visieontwikkeling.

Ondersteuner Groepsleiders

Sonja van der Schee

Sonja ondersteunt groepsleiders door hen te trainen en te coachen. Ze organiseert activiteiten voor groepsleiders en is beschikbaar voor gesprekken. Ze houdt zich ook bezig met het verzamelen en ontwikkelen van onderwijs voor in de groepen.