Giften

Giften

We zijn heel blij met mensen die geven om het Westland-netwerk. Als je een losse gift wilt geven,  dan kan dat eenvoudig en snel via iDeal.

Maandelijkse steun
Voor het Westland-netwerk is het belangrijk dat er mensen zijn die elke maand geven. Dat kan via NL59INGB0005828367  ten name van ‘Stichting Westland-netwerk’. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, omdat we beschikken over een ANBI-status.

We verwachten dat betrokkenen bij het Westland-netwerk bijdragen aan de kosten, want samen maken we het mogelijk. Denk aan een bedrag van € 5 tot € 50 per maand (afhankelijk van je inkomen). Tegelijk zijn we ook afhankelijk van externe giftgevers.

Geen dure club
Het Westland-netwerk is geen dure club: we hebben geen eigen gebouw en werken met vrijwilligers. Toch zijn ook voor het Westland-netwerk giften nodig. Want we hebben kosten aan:

  • steun aan groepsleiders (bv. trainingsweekenden)
  • missionaire activiteiten (bv. Kliederkerk en Alpha-cursussen)
  • vrijwilligersvergoedingen voor ondersteuners
  • apparatuur (bv. aanhanger, microfoons en speakers)
  • communicatie (bv. sitehosting en drukwerk)
  • Netwerkweekend (huur, programma en eten)

We dromen ervan dat de komende jaren méér activiteiten en groepen gaan ontstaan waardoor (jonge) Westlanders ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen helpen in dat proces.

Extra informatie
Hieronder vind je nog wat extra informatie, voor wie dat waardeert:

Bankrekening (IBAN): NL59INGB0005828367
Ten name van: Stichting Westland-netwerk
RSIN (fiscaal nummer): 851278437
Nummer Kamer van Koophandel: 54371228

Uiteraard is er een jaarverslag van 2021 beschikbaar als PDF. (En het verslag 2020 en verslag2019 en verslag 2018 en verslag 2017 en verslag 2016.)

De statutaire doelstelling van Stichting Westland-netwerk luidt:

“De stichting zet zich in om in het Westland relationele netwerken te starten en te ondersteunen. Netwerken die jongeren helpen om te ontdekken wie Jezus is, om steeds meer op hem te gaan lijken en om anderen te helpen in dit proces. En netwerken die sociaal-maatschappelijk actief zijn ten bate van jongeren of mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Daarnaast staat in lid 2:

“De sociaal-maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd ongeacht het geloof, het geslacht, het ras, de opleiding of anderszins van de deelnemers en begunstigden.”