Hok de Tuba

Hok de Tuba

Hok de Tuba is een dynamische groep die vooral bestaat uit jongvolwassenen die met elkaar het geloof willen delen. Daarnaast wordt er tijdens en buiten de gebruikelijke Tuba-avonden gegeten, gelachen, gezongen, gehuild, gebeden en nagedacht over hoe het leven van een christen eruitziet.

Er zijn twee vaste activiteiten bij Hok de Tuba:

  • Viering
    Op de eerste en derde zondag van de maand komen we bij elkaar in De Lier, in jeugThuis de Vlieger (Hoofdstraat 102). Deze samenkomst is van 17.00-21.00 uur. We beginnen met een gezamenlijk diner met daarop volgend een spel. Vervolgens houdt iemand uit de groep een kort praatje, waarna onze eigen band een paar nummers aanbidding leidt. Na het zingen gaat de groep uiteen in kleine groepen om door te praten over het onderwerp van het praatje. Na afloop blijven veel Tubanen hangen om gezellig te kletsen.
  • Koffietijd
    Om meer tijd te hebben voor goede gesprekken, is er op de tweede of vierde zondagavond van de maand ‘Koffietijd’. De mannen en vrouwen spreken elkaar in aparte groepen over een bepaald thema. Tijd en locatie wisselen per keer en groep af.

Hok de Tuba bestaat momenteel uit 20 volwassenen (19-49 jaar) en 4 kinderen (0-7 jaar).

Kennismaken?

Wil je graag meer weten over Hok de Tuba of een keertje komen kijken? Leuk! Je bent van harte welkom! Je kunt een appje sturen naar 06-25333767 of mailen naar contact@westland-netwerk.nl.