Hok de Tuba

Hok de Tuba

Hok de Tuba is een dynamische groep die uit 20 volwassenen (19-49 jaar) en 4 kinderen (0-7 jaar) bestaat. Ze komen samen om met elkaar het geloof te delen. Daarnaast wordt er tijdens en buiten de gebruikelijke Tuba-avonden gegeten, gelachen, gezongen, gehuild, gebeden en nagedacht over hoe het leven van een christen eruitziet.


Op de eerste en derde zondag van de maand komen we bij elkaar in het kerkje aan Hoofdstraat 149. Deze samenkomst is van 10.30-12.30 uur en aansluitend lunchen we met elkaar. Hoe ziet de samenkomst eruit? We beginnen met koffie waarna onze eigen band een paar nummers aanbidding leidt. Na het zingen gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst. Vervolgens houdt iemand uit de groep een kort praatje. Daarna gaat de groep uiteen in kleine groepen om door te praten over het onderwerp van het praatje.

Kennismaken?

Wil je graag meer weten over Hok de Tuba of een keertje komen kijken? Leuk! Je bent van harte welkom! Je kunt een appje sturen naar 06-25333767 of mailen naar contact@westland-netwerk.nl.