Helemaal Gouwd: Gezamenlijke vieringen lukken niet

Helemaal Gouwd: Gezamenlijke vieringen lukken niet

Begin september hebben met elkaar genoten van een mooie opdraag-
dienst van Fenne le Comte en Levi van der Schee. Wel heeft tijdens
de zomervakantie een aantal mensen aangegeven de vieringen van
Helemaal Gouwd niet meer bij te wonen. Dit betekent dat de vieringen niet
kunnen doorgaan zoals we gewend waren. We weten nog niet hoe het
verder moet met onze vieringen. De kleine groepen gaan wel gewoon door.

Op 22 en 23 september is we een 24-uurs gebedsmarathon georganiseerd, om zo eerst God te vragen wat zijn koers is met onze groep, voordat we die zelf invullen. Eind september gaan we een weekend weg met de groep, we kijken er enorm naar uit om deze dagen veel tijd met elkaar door te brengen en met elkaar door te praten over onze groep.