Jaarverslag over 2017 beschikbaar

Jaarverslag over 2017 beschikbaar

Het jaarverslag over 2017 is beschikbaar. Je vindt daarin een overzicht van wat er gebeurd is vanuit het Westland-netwerk, en een financieel verslag. Zo kun je ook zien hoe de giften zijn besteed. Hier vind je een samenvatting, maar uiteraard is ook het complete jaarverslag 2017 (PDF) beschikbaar.

Heel wat activiteiten

Het belangrijkste van het Westland-netwerk zijn de vier groepen. Dat zijn Hok De Tuba, Helemaal Gouwd, Hok De Perzik en sinds 2017 ook Hok De Krentenbol. Zo zijn in totaal circa 75 jonge volwassenen en circa 30 kinderen betrokken bij het Westland-netwerk.

Vanuit Galant is georganiseerd: een klusdag, aanwezigheid met een bak koffie op de Bradelier, de taartenbakdag en een Kerstdiner. Ook was Galant vier keer Westlanders tot steun die acuut hulp nodig hadden.

In ‘s-Gravenzande is de woongroep ‘Hof van Staalduinen’ flinke stappen verder gekomen. Daar is volop geklust afgelopen jaar, ze hopen eind 2018 een eerste jongere te kunnen opvangen.

Geen fijn bestuursjaar

Wat betreft het bestuur was 2017 geen fijn jaar. Drie bestuursleden stopten voor de zomer, door zwangerschap, huwelijk en verhuizing. Van Arend Feitsma, Tessa van ‘t Veer en Jaap van Dijk is afscheid genomen. Dit leidde wel tot een bestuurscrisis, want maar twee mensen bleven in het kernteam: Sonja van der Schee en Esther de Bruijn. Zij hebben tijd geïnvesteerd in het zoeken van nieuwe bestuurders. Deze zijn gevonden! En Sonja en Esther zorgden dat enkele activiteiten konden doorgaan.

Een tekort dit jaar

In 2017 is er bijna € 9.000 aan giften binnengekomen voor het Westland-netwerk. De totale inkomsten waren € 24.938 (inclusief giften voor de groepen, en bijdragen aan het Netwerkweekend en het weekend voor groepsleiders). Van de totale inkomsten was 44% direct voor de groepen. Dank aan allen die gegeven hebben!

Via Galant en via giften voor projecten in Albanië is € 4.284 uitgegeven aan steun voor andere mensen, dat is 25% van onze uitgaven.

Het Westland-netwerk beschikt over voldoende reserves om te kunnen doen wat nodig is en een tegenvaller op te vangen. Wel is over 2017 het tekort € 3.749 en dat is ruim 20% van de jaaromzet. Over 2016 was er ook sprake van een flink tekort. Dat kan dus niet lang zo blijven, extra giften zijn nodig de komende jaren.

Meer informatie

Wil je meer weten?  Je kunt hier het complete jaarverslag 2017 (PDF) downloaden.