Jaarverslag over 2018 beschikbaar

Jaarverslag over 2018 beschikbaar

Het jaarverslag over 2018 is klaar! We publiceren dit omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan zien hoeveel geld er binnenkomt en waar dat aan besteed wordt. Het gaat tenslotte om giften. En het jaarverslag is nodig vanwege de ANBI-status van het Westland-netwerk, wat ervoor zorgt dat je giften kunt aftrekken van de belasting.

Overkoepelende activiteiten
Dit jaar is er ruim € 11.000 aan giften binnengekomen voor de overkoepelende activiteiten van het Westland-netwerk, dat is een stijging van ruim € 2.000. Daarbij zijn de structurele giften bijna gelijk gebleven en dankzij een oproep kwamen er dit jaar méér incidentele giften binnen. Dank aan allen die gaven!

De kosten van de overkoepelende activiteiten van het Westland-netwerk zijn bijna € 18.000. Dit is vergelijkbaar met de kosten in 2017. Voor het Westland-netwerk zijn de vrijwilligersvergoedingen (ruim € 6.300) de grootste kostenpost. Het Netwerkweekend kostte ruim € 4.400. Aan de giften en aan de ondersteuning van groepsleiders is circa € 1.600 besteed. Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van € 1.881.

In de groepen
Los van de overkoepelende activiteiten, is er voor de vier groepen een bedrag van bijna € 12.000 ontvangen. Dat is circa € 3.700 minder dan een jaar eerder; vooral bij Hok De Tuba zijn de inkomsten gedaald. Door de vier groepen samen is er ruim € 15.000 besteed aan groepsactiviteiten. De groepen hadden gezamenlijk een tekort van bijna € 4.000, dat is opgevangen vanuit het banksaldo van de deze groepen.

Meer informatie
Meer toelichting vind je in het jaarverslag 2018 (PDF). Mocht je vragen hebben of willen reageren, bel of mail dan even naar iemand van het bestuur (Wim, Marc of Rosalie). Als je meer wilt weten over de financiën van je eigen groep, praat daar dan over met je groepsleiders.