Nieuwe groepsleiders vragen en trainen

Nieuwe groepsleiders vragen en trainen

Elke twee maanden komen we met alle groepsleiders bij elkaar om met elkaar te leren. Groepsleiders kunnen delen hoe het gaat in hun groep en elkaar tips geven. Ook gaan we in gesprek over leiderschap en Discipelschap.

De afgelopen avond stond in het teken van het vragen en trainen van nieuwe groepsleiders. We willen graag dat groepen zich vermenigvuldigen, want zo ontstaat er groei en kunnen we onze droom (vele groepen in het Westland) realiseren. Groei kan ontstaan doordat ervaren groepsleiders worden uitgezonden om een nieuwe groep te starten. Of een groep splitst, zodat er twee groepen ontstaan. Om te kunnen uitzenden of splitsen is het nodig dat er steeds nieuwe leiders getraind worden.

Het is niet alleen voor de groei van het netwerk goed dat er nieuwe groepsleiders opgeleid worden, het is ook goed voor discipelschap. Want ons doel is dat ‘Westlanders samen ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen gaan helpen in dit proces’. Dat ‘anderen helpen’ hoort bij wat een discipel doet. Een discipel maakt nieuwe discipelen. Groepsleider zijn is een manier waarop je dat in praktijk kan brengen!

Bidden jullie mee dat er steeds voldoende nieuwe groepsleiders zijn om (jonge) mensen te helpen groeien in discipelschap?