Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Westland-netwerk is een netwerk van groepen mensen die samen het leven delen. Ze groeien in het volgen van Jezus en doen daarom goede dingen in hun omgeving. Het doel is dat Westlanders samen ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen helpen in dit proces.

Samen het leven delen
We delen het leven met elkaar in de groepen. Deze groepen, vaak 10 tot 25 mensen, komen twee keer per maand bij elkaar. Ze zijn als een familie waarin men elkaar kent en voor elkaar klaarstaat. Vaak ontstaan er vriendschappen en sommigen komen bij elkaar voor een BBB. Regelmatig zijn er centrale bijeenkomsten Daar komen mensen uit alle groepen bij elkaar. Er zijn ook activiteiten voor kinderen, Één keer per jaar gaan we met z’n allen, jong en oud, een weekend weg.

Groeien in discipelschap
Het Westland-netwerk wil mensen helpen om God steeds beter te leren kennen, om op Hem te vertrouwen en Jezus’ voorbeeld na te volgen. Dat doe je niet alleen op zondagochtend, het gaat over heel je leven: van hoe je naar jezelf kijkt tot het bouwen aan gezonde relaties. Van hoe je contact met God kunt hebben tot hoe je omgaat met geld. Lekker praktisch dus. Ons doel is lifestyle change zodat ons potentieel tot bloei komt en we steeds meer op Jezus gaan lijken in ons karakter (wie we zijn) en in onze competenties (wat we kunnen).

Goede dingen doen in je omgeving
Als je groeit in discipelschap, ontdek je dat Jezus niet voor zichzelf leefde, maar voor anderen. Er kan een verlangen in je groeien om goede dingen te doen of te vertellen over je geloof. Dat kan individueel, door iemand te helpen, vrijwilligerswerk te doen of een gesprek over je geloof te voeren. Het kan ook samen, via onze initiatieven. Zoals via de kliederkerk, voor ouders en hun kinderen, of via spelletjesavonden of een Alpha cursus.

Een kerk?
We zien het Westland-netwerk als een kerk. Toch is het geen kerk zoals je die misschien gewend bent: er is geen orgel, geen pastoor of dominee in toga en geen gebouw met een toren. Wel een kerk, want het gaat om mensen die samen ontdekken hoe ze God kunnen volgen. Een kerk, maar dan anders dus.

We dromen ervan dat er in elk Westlands dorp groepen zijn die groeien in discipelschap en van betekenis zijn voor hun omgeving, zodat Gods koninkrijk groeit in het Westland.