Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Westland-netwerk is een netwerk van groepen, met mensen  die samen het leven delen. Ze groeien in het volgen van Jezus en doen daarom goede dingen in hun omgeving. Het doel is dat (jonge) Westlanders samen ontdekken wie Jezus is, steeds meer op Hem gaan lijken en anderen gaan helpen hierbij.

Samen het leven delen
We delen het leven met elkaar in de groepen. Deze groepen, vaak 15 tot 40 mensen, komen twee keer per maand bij elkaar. Ze zijn als een familie waarin men elkaar kent en voor elkaar klaarstaat. Ook is er twee keer per maand een gezamenlijke viering. Daar komen alle groepen bij elkaar. Tijdens die vieringen wordt er vaak samen gegeten en is er veel ruimte voor gezelligheid. Vaak ontstaan er vriendschappen en sommigen komen bij elkaar voor een BBB. Één keer per jaar gaan we met z’n allen, jong en oud, een weekend weg.

Groeien in discipelschap
Het Westland-netwerk wil mensen helpen om God steeds beter te leren kennen, om op Hem te vertrouwen en Jezus’ voorbeeld na te volgen. Dat doe je niet alleen op zondagochtend, het gaat over heel je leven: van hoe je naar jezelf kijkt tot het bouwen aan gezonde relaties. Van hoe je contact met God kunt hebben tot hoe je omgaat met geld. Lekker praktisch dus. Ons doel is lifestyle change zodat ons potentieel tot bloei komt en we steeds meer op Jezus gaan lijken in ons karakter (wie we zijn) en in onze competenties (wat we kunnen).

Goede dingen doen in je omgeving
Als je groeit in discipelschap, ontdek je dat Jezus niet voor zichzelf leefde, maar voor anderen. Er kan een verlangen in je groeien om goede dingen te doen of te vertellen over je geloof. Dat kan individueel, door iemand te helpen, vrijwilligerswerk te doen of een gesprek over je geloof te voeren. Het kan ook samen, via onze initiatieven. Zoals via de kliederkerk, voor ouders en hun kinderen, of via spelletjesavonden, sportactiviteiten met Polen of een Alpha cursus. Ook Galant helpt Westlanders en (jeugd)groepen bij het organiseren van goede dingen.

Een kerk?
We zien het Westland-netwerk als een kerk. Toch is het geen kerk zoals je die misschien gewend bent: er is geen orgel, geen pastoor of dominee in toga en geen gebouw met een toren. Wel een kerk, want het gaat om mensen die samen ontdekken hoe ze God kunnen volgen. Een kerk, maar dan anders dus.